NLP coaching

Personlig coaching med NLP

Neurolingvistisk programmering (NLP) är ett namn som skapades av av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder, tillsammans med en handfull andra människor i mitten av 1970-talet. Neurolingvistisk programmering sägs beskriva det grundläggande samverkan mellan sinnet (neuro) och språket (lingvistisk) och hur deras samspel påverkar vår kropp och vårt beteende (programmering). Coaching med NLP

Läs mer om NLP på wikipedia

Definition av NLP enligt coaching-institutet (Sjöberg)
Neuro- Lingvistisk Programmering är ”Studien av den subjektiva upplevelsens struktur.”

Neuro:
Den process i hjärnan genom vilken vår erfarenhet representeras i våra fem sinnen.
Visuella
Auditiva
Kinestetiska
Olfactory (lukt)
Gustatory (smak)

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du filtrerar och bearbetar information genom dina sinnen.

Lingvistisk:
Språk och annan icke-verbal kommunikation genom vilken våra neurologiska representationer är kodade, ordnade och tilldelad mening. Inkluderar: Bilder, Ljud, Känslor, Smak, Lukt, Ord(Självprat).

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du verbalt beskriver hur du tolkar dina erfarenheter.

Programmering:

Förmågan att upptäcka och utkristallisera de program som vi utför(vår kommunikation till oss själva och andra) i vårt neurologiska system för att uppnå våra specifika och önskade resultat.

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du formar ditt beteende till ett personligt mönster.

Med andra ord, NLP handlar om hur man använder hjärnans språk för att konsekvent uppnå specifika och önskade mål.

Kort sagt: en brukshandvisning för hjärnan!

Några olika tillämpningsområden av personlig coachning med hjälp av NLP är ledarskap och ledarskapsutveckling, försäljning, mental träning, psykoterapi, personlig utveckling, familjerelationer och andra relationer, psykoterapi, accelererad inlärning, konfliktlösning, modellering av framgång och inlärning och mycket mer.

Lämna en kommentar